لوگو دکتر جهانگیر قربانی
Search
Close this search box.

بایگانی علائم تومور غدد بزاقی

مقالات

تومور غدد بزاقی

محل قرار گیری این تومور ها معمولاً درقسمت زاویه فک و یا زیر زبانی است این تومور ها به تدریج بعد از مدت زمان رشد