تهران، فرمانیه، بلوار اندرزگو، مرکز خرید سانا، واحد ۴۰۱ اداری

لوگو دکتر جهانگیر قربانی

بایگانی علائم تومور غدد بزاقی

مقالات

تومور غدد بزاقی

محل قرار گیری این تومور ها معمولاً درقسمت زاویه فک و یا زیر زبانی است این تومور ها به تدریج بعد از مدت زمان رشد