تومور غدد بزاقی

تومور غدد بزاقی محل قرار گیری این تومور ها معمولاً درقسمت زاویه فک و یا زیر زبانی است این تومور ها به تدریج بعد از مدت زمان رشد و پخش می شوند و به صورت توده ی سفت قابل مشاهده هستند و با درد همراه هستند . دلایل ایجاد تومور غدد بزاقی هنوز به صورت […]

read more »
Call Now Buttonتماس سریع با دکتر قربانی