تومورهای گوش میانی

تومورهای گوش میانی تورموهای گوش میانی به حساب می آیند که عبارتند از : تومور نوروفیبروم عصب فاسیال Scc ژوگولار تومور اسکواموس سل کارسینوما Scc در گوش میانی به علت اوتیت مدیای چرکی مزمن در مدت زمان طولانی به خودی خود ایجاد می شود . از ترشحات آغشته به خون باعث کاهش شنوایی ،درد فلج […]

read more »
Call Now Buttonتماس سریع با دکتر قربانی