کیسه سباسه پشت گوش

کیسه سباسه پشت گوش آبسه تورم غدد لنفاوی عفونت گوش به شکل توده مانند در پشت گوش که بر اثر عفونت یا آبسه  به صورت کیسه که از تجمع چربی تشکلیل شده نشان داده می شود . آبسه آبسه معمولاً برای دفاع از بدن به هنگام به وجود آمدن توده در پشت گوش ایجاد می […]

read more »
Call Now Buttonتماس سریع با دکتر قربانی