علت خرخر کردن

خرخر و یا خروپف (Snoring) صدایی بلند و اغلب آزار دهنده است و زمانی که جریان هوا به آرامی از بافت های گلو عبور می کند  و باعث لرزش بافت ها می شود اتفاق می افتد. همه افراد در طول زندگی خرخر کردن را تجربه می کنند، اگر خرخر درمان نشود می تواند به یک […]

read more »
Call Now Buttonتماس سریع با دکتر قربانی