پرسش و پاسخ جراحی بینی

پرسش و پاسخ جراحی بینی سوال :اگر کسی دچار مشکل پولیپ بینی باشد آیا بهتر است که آن را از طریق جراحی خارج کند یا اگر همچنان دست نخورده باقی بماند مشکل خاصی در زندگی وی عارض می نماید ؟ پاسخ : پیش از پاسخ بدنی پرسش لازم است اشاره کنم که بیماران معمولاً هر […]

read more »