لوگو دکتر جهانگیر قربانی
Search
Close this search box.

بایگانی نحوه خوابیدن بعد از عمل بینی

مراقبت های بعد از جراحی بینی
بینی

مراقبت های بعد از جراحی بینی

مراقبت های بعد از جراحی بینی شامل رعایت دقیق دستورالعمل‌های جراح، مدیریت درد و ناراحتی با داروهای تجویز شده و کمپرس یخ، بالا نگه داشتن