جراحی قاعده جمجمه

  اولین سوالی که شاید فکر شما را مشغول کند این است که قاعده جمجمه در کجا قرار گرفته است ؟ جراحی قاعده جمجمه چگونه انجام می شود ؟ قاعده جمجمه در کجا قرار دارد؟ قاعده جمجمه در قسمت تحتانی جمجمه قرار دارد و بسیاری از رگهای خونرسان مغز بر روی آن قرار گرفته است […]

read more »
Call Now Buttonتماس سریع با دکتر قربانی