لوگو دکتر جهانگیر قربانی

بایگانی عوارض سینوزیت

عوارض سینوزیت
مقالات

عوارض سینوزیت

عفونتعفونت یک عارضه رایج سینوزیت است. بیشترین عفونت ویروسی است و با گذشت زمان بهتر می شود. آبیاری سالین و ضد انعقاد خوراکی ممکن است