تهران، فرمانیه، بلوار اندرزگو، مرکز خرید سانا، واحد ۴۰۱ اداری

لوگو دکتر جهانگیر قربانی

بایگانی علل مننژیت گوش

مننژیت گوشی
گوش

مننژیت گوشی

نوعی بیماری است که اطراف نخاع و مغز را دچار التهاب کرده و ورم را ایجاد می نماید. انواع مننژیت شامل: ویروسی، قارچی و باکتریایی