لوگو دکتر جهانگیر قربانی
Search
Close this search box.

بایگانی علل مننژیت گوش

مننژیت گوشی
گوش

مننژیت گوشی

نوعی بیماری است که اطراف نخاع و مغز را دچار التهاب کرده و ورم را ایجاد می نماید. انواع مننژیت شامل: ویروسی، قارچی و باکتریایی