لوگو دکتر جهانگیر قربانی

بایگانی علل آلرژی بینی

بینی

علل آلرژی بینی

به طور کلی آلرژی ها به دو نوع فصلی و دائمی تقسیم بندی می شوند . آلرژی فصلی : آلرژی های فصلی دارای علائمی چون