عفونت گوش میانی

 عفونت گوش میانی بیماری شایع میان کودکان می باشد که بیشتر اوقات در فصل زمستان صورت می گیرد .معمولاً عفونت در گوش میانی نه تنها باعث ملتهب شدن می شود بلکه باعث بروز مشکل در یک گوش یا هردو گوش می شود . عفونت گوش میانی چه مقدار می تواند خطرناک باشد ؟ در واقع […]

read more »
Call Now Buttonتماس سریع با دکتر قربانی