عفونت گوش میانی در نوزادان

عفونت گوش میانی در نوزادان یکی از عوارض بسیار شایع استفاده از سر شیشه و پستانک ، عادت کردن شیرخوار به آن و پس زدن پستان مادر و در نتیجه محروم شدن از نعمتی الهی است .پستان مادر بر اساس شکل آناتومیک دهان کودک تنظیم می شود و جریان شیر آن بر حسب نیاز کودک […]

read more »
Call Now Buttonتماس سریع با دکتر قربانی