ضایعات خوش خیم حفره دهان

ضایعات خوش خیم حفره دهان یکی از علت هایی که می گوییم ضایعات خوش خیم به این علت است که در دیگر قسمت های بدن رشد نخواهند داشت و رشد آنها به صورت طبیعی نیستند و در طی چند سال و بسیار آهسته رشد می کنند در این حین امکان اینکه کف دهان ،لثه ،زبان […]

read more »
Call Now Buttonتماس سریع با دکتر قربانی