لوگو دکتر جهانگیر قربانی
Search
Close this search box.

بایگانی دلایل وزوز گوش

گوش

وزوز گوش

وزوز گوش عبارتست از شنیدن صدایی غیر طبیعی در گوش، صدایی شبیه سروصدا یا خش خش که ممکن است این صدا بلند باشد که احیاناً