التهاب حفره بینی

التهاب حفره بینی حفره بینی شکاف هایی مملوء ازهوا درون استخوان جمجمه(پیشانی و گونه ها) است. بزرگترین آن در گونه با عرض تقریبا 5/2 سانتی متر است و دیگری بسیار کوچک است. این شکاف ها تقسیم بندی می شوند به: شکاف های گونه ای (بزرگ) که دراستخوان های دو گونه قرار گرفته است شکاف های […]

read more »
Call Now Buttonتماس سریع با دکتر قربانی