آندوسکوپی سینوس بینی

آندوسکوپی سینوس بینی جراحی سینوسی در طول سالها به طور کامل تکامل یافته است. جراحی سینوسی یک بار از طریق برش های خارجی انجام شد (کاهش جراحی روی صورت و دهان)، نیاز به بسته بندی گسترده بینی (یعنی گاز یا سایر مواد قرار داده شده در بینی برای کنترل خونریزی پس از جراحی)، باعث درد […]

read more »
Call Now Buttonتماس سریع با دکتر قربانی