جراحی استاپدکتومی

جراحی استاپدکتومی برای برای بهبود شنوایی بیماران کم شنوا انجام می شود که طی آن به جای استخوان رکابی گوش میانی، یک پروتز قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.