درمان سرطان دهان

درمان سرطان دهان

درمان سرطان دهان اگر به موقع و درست تشخیص داده شود می توانیم به راحتی و با استفاده از روش های جراحی ، پرتودرمانی ، شیمی درمانی اقدام کنیم معمولاً هنگامی که پزشک ضایعاتی را در داخل دهان و یا لب ببیند بر روی آن ضایعات آزمایش های متعددی انجام می دهد تا بتواند تشخیص دهد ، آن ضایعات تا چه حدی پیشرفت کرده اند پزشک با استفاده از مرحله بندی برای بهترین نتیجه اقدام می کند .

در گام نخست اگر اندازه ضایعات سرطانی بیشتر از 2 سانتی متر باشد به این معنی است که گره های لنفاوی در این قسمت گسترش پیدا نکردند در صورتی که اندازه این ضایعات بیشتر از 2 سانتی متر و کمتر از 4 سانتی متر باشد به این منظور است به گره های لنفاوی گسترش پیدا نکرده اند و اگر اندازه ضایعات بیشتر از 4 سانتی متر باشد به این منظور است که سرطان به قسمتی از گره لنفاوی گسترش پیدا کرده است .

به طور کلی اگر سرطان دهان  به قسمت های مختلف لب و دهان گسترش پیدا کرده باشد می تواند گره لنفاوی را درگیر کند و یا بیش از یک گره را درگیر کند و یا به هر دوسوی گردن منتشر شده باشد و یا حتی قسمت های مختلف بدن را درگیر کند .

روش های درمان سرطان دهان

  • جراحی : برای برداشتن توموراز روش جراحی استفاده می کنند. در این روش پزشک با برداشتن سلول های سرطانی و یا قسمتی از بافت های سالم اقدام می کند تا بیمار درمان شود.
  • پرتو درمانی : با تولید اشعه ایکس به روش پرتودرمانی برای از بین بردن سلول های سرطانی درمان می کنند.
  • شیمی درمانی : با استفاده از شیمی درمانی برای درمان سرطان دهان اقدام می کنند.شیمی درمانی در واقع پزشک با استفاده از داروهای کشنده سلول های سرطانی را از بین می برد که این داروها می تواند به صورت تزریقی و یا حتی قرص باشد .در بیشتر مواقع امکان دارد برای درمان سرطان دهان هم از روش جراحی و هم از روش شیمی درمانی استفاده شود .در واقع پس از برداشتن تومور سرطانی به وسیله ی جراحی پزشک مجبور است برای از بین بردن سلول های سرطانی دیگر از روش شیمی درمانی برای درمان کلی سرطان استفاده کند .

پاسخ

سه × یک =